Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Od 1.9 2019 sme rozšírili naše zariadenie o jednu triedu materskej školy, ktorá sa nachádza v tej istej budove. Chceme tak pripraviť deťom, ktoré prešli výchovno-vzdelávacím procesom jasličiek, plynulé pokračovanie výchovy a vzdelávania, už v školskom prostredí- v materskej škole. Ale nie len im. Samozrejme pracujeme tak, aby aj nové deti prešli plynulou adaptáciou na zmenené prostredie materskej školy a podporujeme ich individuálny rozvoj v malom kolektíve (max. 12 detí).

Naša súkromná materská škola je zaradená do siete škôl ministerstva školstva SR a deti sú vzdelávané podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu. Pozrieť si ho môžete kedykoľvek v priestoroch materskej školy, alebo aj tu.

Tak ako v jasliach, aj v materskej škole sa snažíme o to, aby k nám chodili deti rady. Vždy sú vítané a vypočuté. Učíme ich nielen základným vedomostiam a zručnostiam, ale vedieme ich hlavne k tomu, aby si samé chceli posúvať svoje vlastné hranice poznania. Okrem pani učiteľky im v tom bude pomáhať príjemné prostredie, rozumné pomôcky i kamaráti.

Čo je v Bodke štandardom:

 • vzdelávanie podľa cieľov výchovy a vzdelávania ustanovených v štátnom vzdelávacom programe
 • rozvíjanie individuálnych spôsobilostí dieťaťa v malom kolektíve (max.12 detí)
 • kvalitné materiálno – technické vybavenie
 • poobedné krúžky:
  • Ja sám – činnosti vyplývajúce z Montessori pedagogiky
  • Finančná gramotnosť
  • Anglický jazyk
  • Maľovanie
  • Otvorená knižnica
 • efektívne pedagogické poradenstvo
 • čerstvá zelenina, ovocie a energeticky vyvážená zdravá strava z vlastnej kuchyne každý deň

Cenník:

cennik ramik2021

Aktuálny cenník je garantovaný pri zápise detí v bežnom termíne od 1. mája do 31. mája 2021.